Ο Δήμος Νάουσας εντάχθηκε στο  Ευρωπαϊκό δίκτυο “IterVitis ” – Πολιτιστικές  Διαδρομές Αμπέλου και Οίνου