Έκθεση φωτο-Ζωγραφικής & meta- φωτογραφίας του Ηλία Στεφανίδη