Γνωριμία με το Αυτόματον, Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού