“Βρες τα φτερά σου…”  ερμηνεύει η Καλλιόπη Ηλιοπούλου