Μαθήματα μπριτζ από τη Λέσχη Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης