Εγκαινιάστηκε η νέα Δομή Ιατρικών και Κοινωνικών υπηρεσιών στον Άγιο Παύλο