Παρουσίαση του βιβλίου “Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία” του Θωμά Τσιάπου – εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία