Εγκαινιάστηκε από τον υπουργό υποδομών το νέο σχολικό γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους