Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης – ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο