“Μικροί κύριοι, μικρές κυρίες στο διάστημα” στο Θέατρο Φαγκάνη Art