Δυο νέες κινηματογραφικές παραγωγές με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη