Ενθουσίασε το κοινό η παράσταση “Κάποιος να με προσέχει” στο Αυλαία