Απομακρύνονται οι κάδοι απορριμμάτων από την περιοχή του ιστορικού κέντρου