Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας