Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας… στο κινητό κάθε φοιτητή και φοιτήτριας