ΣΠΕΚ: Βραβείο Λογοτέχνη για το σύνολο του έργου του 2022