Τα «Βραβεία Τουριστικής Αριστείας» παρουσιάζονται την Κυριακή από την ΠΚΜ στη “Philoxenia”