Μάθημα Κλασικής Παιδείας: “Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία – Ένας Κρυμμένος Θησαυρός”, του Θωμά Τσιάπου