«Γουτού Γουπατού» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα «Εν Δυνάμει»