Δωρεάν εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδες Β και C και σύφιλη στον Δήμο Καλαμαριάς