Διαδικτυακή εκδήλωση στο ΑΠΘ: «EPICUR: Το παρόν και το μέλλον»