Εγκαινιάστηκε το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Φίλυρο