Παρουσίαση του βιβλίου “Άγια Οικογένεια” του Αντώνη Χαριστού