Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε δύο εμβληματικά κτίρια του ΑΠΘ και Flea Market