”Στηρίζουμε…Παίζοντας” στο Δημαρχείο – Για την Αρωγή Θεσσαλονίκης