Γιώργος Μιχαήλ και Δημήτρης Βαβλιάρας στο Καφωδείο Ελληνικό