Δαρδαμανέλης-Νοτοπούλου: Συνάντηση για θέματα της Καλαμαριάς