Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ τίμησε τον καθηγητή Γιώργο Γιαννόπουλο