Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών στο δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης