Φ.Α.Α.Θ.: δωρεά προτζέκτορα και αθλητικών ειδών στο 8ο ΓΛΘ