Με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση της Κατερίνας Ζιούτα