«Αλλάζω συνήθειες, μετακινούμαι αλλιώς»: Μία δράση ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας