“Σιωπή, ο Βασιλιάς ακούει” – η μικρή όπερα του Νίκου Κυπουργού στο Κιλκίς