Δήμος Θεσσαλονίκης: Πάνω από 3.000 δενδροφυτεύσεις μέχρι την άνοιξη