Παρουσιάστηκε το ιστορικό λεύκωμα «Ο Εμμανουήλ Παπάς και η γενέτειρά του»