Δεκτοί: η Θεοδώρα Μιχαηλίδου στο Harvard και ο Γαλανός Μοσχόπουλος στο Princeton University