Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα στέγαση και εργασία για αστέγους