«Οδεύοντας προς τη Μονεμβασία» με τον Νίκο Λαδιανό – Παρουσίαση βιβλίου