Τα κάλαντα στον δήμαρχο – Με ευχές και μουσικές πλημμύρισε το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης