Συναυλία για τα 53 χρόνια του Καφενείου Αστόρια, στο WE