Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ΑΠΘ για τις νέες μεθόδους διδακτικής των κοινωνικών μαθημάτων