Συμμετοχή Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στην έκθεση Bizantini