Καταδίκη του βανδαλισμού του εβραϊκού μνημείου στο ΑΠΘ