Με μουσικές και σόου πυροτεχνημάτων η αλλαγή του χρόνου στη Θεσσαλονίκη