Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα συλλογής φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων