Μεγάλη επιτυχία για το 4ο Πολιτιστικό Πανόραμα του Σ.Π.Ε.Κ. στη Θεσσαλονίκη