Το έργο 4 λογοτεχνών- μελών της Ε.Λ.Θ. παρουσιάζεται στην Καλαμαριά