Από την ΔΕΘ στην Πλατεία Συντάγματος… το αφιέρωμα «Αιών εν Ιωνία Θράκη και Πόντω»,