Εθελοντική αιμοδοσία από τους Πρόσκοπες Θεσσαλονίκης