“Οι Άγγελοι των Λυγμών”, με την Μαρία Καραβία, στο Θέατρο Αμαλία